Categories
Health News

ผลกระทบของสมองสั่นสะเทือนที่ได้รับจากแคนตาเบรียนส์

การทำงานของสมองของบุคคลที่มีสุขภาพดีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีความสามารถในการย้อนกลับ เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อภัยคุกคามได้รับการแก้ไข การศึกษาดั้งเดิมซึ่งดำเนินการสองถึงสามปีหลังจากเกิดแผ่นดินไหว แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้มีปัญหาทางจิตยังคงประสบปัญหาด้านการทำงานของความรู้ความเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ไม่เปิดเผย

การศึกษาติดตามผลครั้งใหม่ซึ่งดำเนินการหลังเกิดแผ่นดินไหว 8 ปี แสดงให้เห็นว่าหน้าที่การรับรู้ของผู้เข้าร่วมการทดลองเหล่านี้ขณะนี้เป็นปกติเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ทดสอบในดะนีดิน นี่เป็นข่าวดีเนื่องจากมีหลักฐานเบื้องต้นว่าไม่มีผลกระทบในระยะยาวต่อความบกพร่องทางสติปัญญาหลังจากสัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ อย่างน้อยก็ในคนที่ไม่มีภาวะสุขภาพจิต มันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของความรู้ความเข้าใจและ การประมวลผลอารมณ์อาจเกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม ซึ่งจะดีขึ้นเมื่อภัยคุกคามได้รับการแก้ไข